Opłaty w żłobku

Czesne

1500 zł

/miesięcznie
Opłata administracyjna / rekrutacyjna

500 zł

jednorazowo / bezzwrotnie
Wyżywienie

22 zł

/dziennie
Wyprawka

100 zł

Opłaty prosimy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca w żłobku.

W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 100 zł.

W przypadku nieobecności Dziecka z powodu choroby, żłobek zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności Dziecka w wysokości 22 PLN. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie żłobka o nieobecności Dziecka najpóźniej dzień przed nieobecnością do godziny 20:00.

Rabat!

10% rabatu na opłatę rekrutacyjną, 10 % rabatu na czesne, każdy rodzic posiadający KDR będzie mógł korzystać z ulgi.

Promocje KDR nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi w „Leśnych Skrzatach”.

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!