Integracja sensoryczna

Serdecznie zapraszamy na zajęcia integracji sensorycznej.

Czym jest integracja sensoryczna?

W każdej chwili, nasz mózg odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe, które docierają do naszego ciała. Jeśli mózg prawidłowo integruje docierające do niego informacje, wówczas stanowią one doświadczenia będące podstawą procesu uczenia się. W takiej sytuacji w sposób płynny i elastyczny odpowiadamy na potrzeby otoczenia oraz odpowiednio zachowujemy się w różnych sytuacjach życia codziennego.

Trudności z przetwarzaniem i interpretacją bodźców, powodują dyskomfort. Przejawia się on między innymi problemami z dostosowywaniem swojej reakcji do siły bodźca. Osoby takie źle reagują na nadmiar bodźców, a ich reakcje są często nagłe i nieprzewidywalne. Nieprawidłowe przetwarzanie sensoryczne wiąże się także z problemami z koncentracją uwagi oraz trudnościami z dostosowaniem się do wymogów otoczenia. Problemy z integracją sensoryczną wpływają na wszystkie dziedziny życia dziecka. Uniemożliwiają lub ograniczają jego rozwój.

Na czym polega terapia?

Terapia jest rodzajem ukierunkowanej zabawy. Jej celem jest  zintegrowanie układu nerwowego tak, aby działał jako jedna całość i odpowiednio przetwarzał docierające do niego wrażenia zmysłowe.

Terapeuta, podczas zajęć dostarcza dziecku odpowiednią liczbę potrzebnych mu bodźców sensorycznych, zgodnych z wcześniej zdiagnozowanymi deficytami w obrębie poszczególnych układów sensorycznych. Terapia odbywa się w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali w postaci indywidualnych zajęć.

Dla kogo?

Jeśli Twoje dziecko
 • Wykazuje nadmierny niepokój, drażliwość,
 • Jest lękliwe, łatwo wycofuje się lub też niczego się nie boi, nie ma granic, przez co często robi sobie i innym krzywdę,
 • Jest nadruchliwe, ma problemy z koncentracją,
 • Bardzo usilnie domaga się wszelkich aktywności związanych z huśtaniem się, skakaniem, obrotami lub zupełnie unika takich doznań,
 • Odczuwa lęk przed oderwaniem stóp od podłoża,
 • Ma kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową,
 • Ma chorobę lokomocyjną,
 • Posiada niewłaściwy wzorzec postawy, chodu,
 • Jest nadmiernie męczliwe, ma niskie napięcie mięśniowe,
 • Nie toleruje wrażeń dotykowych
 • Nie potrafi naśladować ruchów,
 • Cierpi na zaburzenia rozwoju językowego i zdolności komunikacyjnych
Zgłoś się do terapeuty integracji sensorycznej albo psychologa w celu dokładniejszej analizy problemów dziecka i ewentualnej diagnozy.

Metoda integracji sensorycznej wykorzystywana jest także w pracy z dziećmi:

 • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Turnera, Williamsa
 • z ADHD
 • z autyzmem
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce tj: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyksalkulia

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!