Zajęcia

W przedszkolu i żłobku realizujemy zalecenia dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zespół specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny dostosowany do potrzeb dziecka. W zależności od stwierdzonej niepełnosprawności proponujemy zajęcia:

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych TUS
 • Terapia ręki
 • Terapia logopedyczna
 • Bajkoterapia
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia rehabilitacyjna
 • Sensoplastyka

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!