TUS -Trening Umiejętności Społecznych

Serdecznie zapraszamy na trening umiejętności społecznych

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci to forma regularnego treningu grupowego, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia. Dzięki treningom dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu. Zajęcia uczą prawidłowej reakcji na emocje swoje i innych ludzi oraz przyczyniają się do poprawy komunikacji z nimi.

Korzyści

Uczestnictwo w zajęciach TUS dla dzieci niesie za sobą szereg korzyści – najważniejsze z nich to:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
 • wrażliwość społeczna: znajomość reguł społecznych, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych i prawidłową ich ocenę;
 • obserwacja innych i interpretowanie ich zachowań; intencji lub przeżyć;
 • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych;
 • rozwiązywanie problemów interpersonalnych i sterowania sytuacjami społecznymi (np. rozwiązywanie konfliktów bez zachowań agresywnych);
 • zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych;
 • identyfikacja, rozróżnianie uczuć – swoich i doświadczanych przez innych;
 • rozpoznawaniatreści przeżywanych emocji;
 • sposobów odreagowania napięciaemocjonalnego i fizycznego;
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych;
 • kształtowanie samooceny;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych?

Dla dzieci posiadających trudność w:

 • rozróżnianiu emocji, rozumieniu emocji oraz radzeniu sobie z emocjami;
 • zawieraniu i podtrzymywaniu znajomości, otwartości na innych;
 • przestrzeganiu norm społecznych;
 • adaptacją do nowych sytuacji;
 • prowadzeniu rozmowy, uważnym słuchaniu i zadawaniu pytań;
 • reagowaniu na porażkę, niepowodzenie, oraz nieprzychylność ze strony rówieśników;
 • wyrażaniu własnego zdania oraz asertywnością.

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych są przeznaczone także w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami zachowania, przejawiających trudność w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych;
 • z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!