Zajęcia w przedszkolu

Przedszkole

Zajęcia edukacyjne w przedszkolu w ramach czesnego:

 • Codzienne zajęcia z języka angielskiego – lektor w grupie
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Rytmika
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Opieka psychologa
 • Zajęcia kulinarne
 • Wyjścia do sali zabaw Miejskiego ZOO
 • Język hiszpański
 • Teatrzyki
 • Koncerty
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Spotkania z kulturą innych krajów i narodów
 • Spotkania ze zwierzętami
 • Glottodydaktyka
 • Zajęcia sensoryczno-plastyczne
 • ABC dobrego wychowania – zasady savoir – vivre’u dla najmłodszych

Przedszkole realizuje programy edukacyjne zgodne z nową postawą programową MENiS: MAC Olek i Ada. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na podstawie podręczników i Karty pracy (MAC).

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!