Dni adaptacyjne w żłobku

Dzieci zapisane do naszego Żłobka, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w dwutygodniowej adaptacji żłobkowej.

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w Żłobku z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia odbywają się w czasie dwóch ostatnich tygodni sierpnia.

W pierwszym tygodniu rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W drugim tygodniu zachęcamy rodziców, żeby elastycznie reagując na zachowania dzieci uczestniczyli w zajęciach pasywnie – wyłącznie jako obserwatorzy.

Dzieci zapisywane w trakcie roku przedszkolnego mają adaptację 5-dniową.

Zajęcia obejmują dwa tygodnie regularnych, trzygodzinnych spotkań. W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej opieki i edukacji żłobkowej:

  • powitanie
  • zabawy swobodne, zabawy w kole
  • zajęcia plastyczne
  • posiłek
  • zabawy na świeżym powietrzu
  • pożegnanie

Rekrutacja 2021/2022

Zapisz swoje Dziecko już dziś!