Trening słuchowy Johansena

Dla kogo?

Trening słuchowy metodą Johansena przeznaczony jest dla osób, u których
występują/e:

 • nadwrażliwość słuchowa
 • opóźniony rozwój mowy ( dzieci od 3 r.ż)
 • dysleksja rozwojowa (trudności z nauką czytania i pisania)
 • ADHD
 • całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm, Zespół Aspergera
 • problemy z koncentracją
 • zaburzenia uwagi słuchowej
 • trudności z rozumieniem mowy, szczególnie w trudnych warunkach
  akustycznych, np. klasa w szkole (rozumienie poleceń kierowanych do grupy)
 • kłopoty z pamięcią słuchową (zapamiętywaniem instrukcji, nauka wierszyków)
 • trudności z analizą i syntezą słuchową
 • trudności z nauką języków obcych

O metodzie

Twórcą treningu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją ( www.dyslexia-lab.dk). Wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kopenchadze. W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na syntetyzatorze nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej sześć dni w tygodniu przez 10 do 15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia nie tylko przetwarzanien bodźców słuchowych, ale również:
• Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
• Czytanie,
• Rozumienie mowy,
• Artykulację,
• Komunikację,
• Samoocenę,
• Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
• Utrzymanie równowagi,
• Koordynację ruchów,
• Motorykę

Cennik

Diagnoza do terapii Johansena 300zł
Płyta do treningu Johansena 250zł
Rediagnoza 280zł

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!