Nasi specjaliści

Poznaj naszych specjalistów, którzy chętnie pomogą rozwinąć się Twojemu Dziecku

Anna Roguska

Psycholog (specjalizacja psychologia kliniczna)

Nauczyciel mianowany. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy psychologicznej, wspierania rozwoju dziecka, pracy z grupą. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w Ośrodku Wczesnej Interwencji, w Domu Dziecka, w szkole. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne, warsztaty i konsultacje dla rodziców.
Prowadziła zajęcia na wyższych uczelniach dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu psy. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z rożnymi trudnościami rozwojowymi (wadami genetycznymi, zaburzeniami neurologicznymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD). Autorka broszurek i e-booków na temat zabaw rozwijających dla dzieci dołączonych do płyt „Muzyka z mlekiem matki”, „Rosnę z piosenką”, „Usypiam z piosenką” wydawnictwa 4bnb oraz artykułów w serwisach parentingowych.
W naszym przedszkolu prowadzi obserwacje dzieci, grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, warsztaty i konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli.

Ewelina Mikosza

Logopeda

Jestem absolwentką 5-letnich dziennych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością logopedia. Posiadam 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii logopedycznej dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Moją dewizą jest nauka mówienia poprzez zabawę, staram się tak pracować z dziećmi, aby chętnie brały udział w moich zajęciach i były odpowiednio zmotywowane do podnoszenia swoich kompetencji językowych. Każde zajęcia bogate są w ciekawe pomoce dydaktyczne takie jak kolorowe obrazki, gry planszowe, memo, układanki, które dzieci uwielbiają.
Planuję poszerzyć zakres działań o trening słuchowy z użyciem specjalistycznego programu komputerowego.
Mam doświadczenie w pracy z dzieckiem z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, z autyzmem, Zespołem Aspergera, mutyzmem, dziećmi jąkającymi się. Prowadzę grupowe zajęcia logopedyczne o charakterze zajęć logorytmicznych i ortofonicznych. Przeprowadzam również przesiewowe badania poprawności mowy dzieci. Udzielam indywidualnych konsultacji dla rodziców w ramach profilaktyki wad wymowy oraz dając wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w domu.
Stale podnoszę moje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, kursach i szkoleniach.
Prywatnie jestem mamą 6-letniego Antosia i 9-letniego Julka, a moją pasją jest taniec.

Dorota Lechowicz

Pedagog, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam studia pedagogiczne oraz liczne kursy i szkolenia nadające mi uprawnienia do pracy jako terapeuta. Pracuję głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Swoje doświadczenie zdobywałam odbywając staż pod okiem pani Magdaleny Okrzasy w Fundacji OKNO, pracując w Warszawskich przedszkolach, szkole oraz w prywatnych gabinetach. Moja największa pasja to Rodzina oraz indywidualna praca z dzieckiem, w czasie której staram się wydobyć jego potencjał. Pracując z dzieckiem i jego rodziną próbuje podchodzić do każdego indywidualnie, biorąc pod uwagę każdą sferę życia małego pacjenta.
Moje szczególne zainteresowania to problemy z wybiórczością pokarmową u dzieci, techniki pracy z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, poszanowanie godności dziecka i podążanie podczas terapii za dzieckiem i jego potrzebami.

Marta Głodek

Pedagog, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania jego rodziny. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Pracuje z dziećmi w różnym wieku. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu, szkole oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, diagnozą oraz terapią integracji sensorycznej. Prowadzę zajęcia z terapii ręki oraz warsztaty dla nauczycieli.
W mojej pracy z dzieckiem kieruje się podejściem holistycznym. Do każdego z młodych pacjentów podchodzę indywidualnie, wykorzystując jego naturalny potencjał. Moje zajęcia prowadzę zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka. Istotne jest dla mnie jego poczucie bezpieczeństwa oraz zbudowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku. W terapii bardzo ważna dla mnie jest współpraca z rodzicami oraz z innymi specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka.

Rekrutacja 2021/2022

Zapisz swoje Dziecko już dziś!