Nasi specjaliści

Poznaj naszych specjalistów, którzy chętnie pomogą rozwinąć się Twojemu Dziecku

Weronika Marczak

Psycholog

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i doskonalących. W swojej pracy terapeutycznej korzysta ze sprawdzonych technik dedykowanych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. W pracy z dzieckiem kieruje się podejściem holistycznym, skupia się na relacji z dzieckiem, współpracy z rodzicami a także innymi specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka. Do każdego z młodych pacjentów podchodzi indywidualnie, prowadząc zajęcia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. W pracy terapeutycznej stara się wydobyć naturalny potencjał dziecka, jego kompetencje a także kształtować mocne strony i pewność siebie.

W przedszkolu prowadzi indywidualną terapię psychologiczną, obserwacje dzieci, grupowe zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne, konsultacje dla rodziców oraz wspiera nauczycieli.

Ewelina Mikosza

Logopeda

Jednym z największych osiągnięć ludzkości jest mowa – to właśnie dzięki niej możemy nie tylko się porozumiewać, ale przekazywać myśli, uczucia, dzielić się przeżyciami, opisywać piękno otaczającego świata. Zaburzenia mowy negatywnie wpływają na funkcjonowanie dziecka w życiu społecznym i poznawczym. Jako absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością logopedia w swojej codziennej pracy z dziećmi kształtuję umiejętność sprawnego posługiwania się mową.

W pracy kieruję się zasadą podążania za dzieckiem, bacznej jego obserwacji i indywidualizacji pracy z nim poprzez dostosowywanie form i sposobów pracy do potrzeb dziecka. Kluczem do sukcesu oprócz trafnie postawionej diagnozy jest wczesne dostrzeżenie trudności i natychmiastowe podjęcie działań wspierających rozwój dziecka.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii logopedycznej dzieci w wieku od 18 miesiąca do 12 roku życia. Rozwijałam kompetencje językowe dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju takimi jak autyzm i Zespół Aspergera, a także dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, mutyzmem wybiórczym i jąkaniem. Przeprowadzam przesiewowe badania logopedyczne, konsultacje dla rodziców. Prowadzę diagnozę przetwarzania słuchowego metodą Johansena. Przez wiele lat prowadziłam grupowe zajęcia logopedyczne o charakterze zajęć logorytmicznych i ortofonicznych.

Praca jest moją pasją, stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, kursach i szkoleniach. Ukończyłam między innymi III modułowe szkolenie „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwoju funkcjonalnej komunikacji”, „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” w SYNAPSIS, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji” „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” w Centrum Metody Krakowskiej i „Mutyzm wybiórczy” I i II stopień.

Jestem również certyfikowanym providerem JIAS -metody Johansena.

Dorota Lechowicz

Pedagog, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam studia pedagogiczne oraz liczne kursy i szkolenia nadające mi uprawnienia do pracy jako terapeuta. Pracuję głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Swoje doświadczenie zdobywałam odbywając staż pod okiem pani Magdaleny Okrzasy w Fundacji OKNO, pracując w Warszawskich przedszkolach, szkole oraz w prywatnych gabinetach. Moja największa pasja to Rodzina oraz indywidualna praca z dzieckiem, w czasie której staram się wydobyć jego potencjał. Pracując z dzieckiem i jego rodziną próbuj podchodzić do każdego indywidualnie, biorąc pod uwagę każdą sferę życia małego pacjenta.

Moje szczególne zainteresowania to problemy z wybiórczością pokarmową u dzieci, techniki pracy z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, poszanowanie godności dziecka i podążanie podczas terapii za dzieckiem i jego potrzebami.

Marta Głodek

Pedagog, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania jego rodziny. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Pracuje z dziećmi w różnym wieku. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu, szkole oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, diagnozą oraz terapią integracji sensorycznej. Prowadzę zajęcia z terapii ręki oraz warsztaty dla nauczycieli.
W mojej pracy z dzieckiem kieruje się podejściem holistycznym. Do każdego z młodych pacjentów podchodzę indywidualnie, wykorzystując jego naturalny potencjał. Moje zajęcia prowadzę zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka. Istotne jest dla mnie jego poczucie bezpieczeństwa oraz zbudowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku. W terapii bardzo ważna dla mnie jest współpraca z rodzicami oraz z innymi specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka.

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!