Opłaty w przedszkolu

Czesne

630 zł

/miesięcznie
Opłata wpisowa

400 zł

jednorazowo / bezzwrotnie
Wyżywienie

14 zł

/dziennie

Opłaty prosimy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca w przedszkolu.

W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 100 zł.

W przypadku nieobecności Dziecka z powodu choroby, Przedszkole zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności Dziecka w wysokości 14 PLN (czternaście złotych). Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie Przedszkola o nieobecności Dziecka najpóźniej dzień przed nieobecnością do godziny 20:00.

Rabat!

10% rabatu na opłatę wpisową, 10 % rabatu na czesne, każdy rodzic posiadający KDR będzie mógł korzystać z ulgi.

Promocje KDR nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi w przedszkolu.

Rekrutacja 2021/2022

Zapisz swoje Dziecko już dziś!