Organizacja dnia w przedszkolu

Poznaj nasz tryb dnia. W ciągu całego dnia mamy czas na zabawę, naukę i wypoczynek. W „Leśnych Skrzatach” nie ma czasu na nudę.

06:00 — 07:00

Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy ruchowe.

07:00 — 08:00

Zabawy tematyczne. Nauka piosenek, pomoc w przygotowaniu do zajęć.

08:00 — 09:00

Śniadanie, zabiegi higieniczne.

09:00 — 11:00

W poszczególnych grupach wiekowych realizowane są zajęcia z podstawy programowej rozszerzone o zajęcia logopedyczne, zajęcia z rozwoju umiejętności matematycznych oraz zajęcia z języka angielskiego.

11:00 — 12:00

Czynności porządkowe, obiad, zabiegi higieniczne.

12:00 — 14:00

Odpoczynek poobiedni, spacer po okolicy.

14:00 — 14:30

Podwieczorek.

14:30 — 16:00

Zajęcia konstrukcyjne, dydaktyczne i tematyczne. Zabawy swobodne dzieci. Zajęcia indywidualne w kącikach zainteresowań wg. własnych pomysłów dzieci. Zajęcia dodatkowe i indywidualne zajęcia z terapeutami.

15:30 — 16:00

Drugi podwieczorek.

16:00 — 19:00

Czytanie bajek, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci.

Rekrutacja 2023/2024

Zapisz swoje Dziecko już dziś!