Dni adaptacyjne w przedszkolu

Dzieci zapisane do naszego Przedszkola, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w dwutygodniowej, bezpłatnej adaptacji przedszkolnej.

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w Przedszkolu z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia odbywają się w czasie dwóch ostatnich tygodni sierpnia

W pierwszym tygodniu rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W drugim tygodniu zachęcamy rodziców, żeby elastycznie reagując na zachowania dzieci uczestniczyli w zajęciach pasywnie – wyłącznie jako obserwatorzy.

Dzieci zapisywane w trakcie roku przedszkolnego mają adaptację 5-dniową.

Zajęcia obejmują dwa tygodnie regularnych, trzygodzinnych spotkań. W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej edukacji przedszkolnej:

  • powitanie
  • zabawy swobodne, zabawy w kole
  • zajęcia plastyczne
  • posiłek (płatny)
  • zabawy na świeżym powietrzu
  • pożegnanie

Rekrutacja 2022/2023

Zapisz swoje Dziecko już dziś!